HABERLER

Geleceğin mucitlerini yetiştiriyoruz...

NEDEN STEM?

NEDEN STEM?

 

STEM NEDİR?

STEM açılımı, Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinden meydana gelmektedir. STEM alanlarına karşılık gelen bölümlerde fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında pratik çözümler uygulama, inovasyonun gereksinimlerine karşılık verebilmek adına teknolojik gelişmeleri takip etme ve yenilikçi ve sorgulayıcı bakış açısına sahip olma becerileri ön plana çıkmaktadır.Öğrenciler hem matematik ve fen bilimlerinin günlük hayatta ne şekilde karşımıza çıktığını öğrenebilmekte, hem de erken yaşta mühendisliğe karşı ilgileri oluşmaktadır. 

STEM Eğitimi

STEM Eğitimi dediğimizde birincisi disiplinler arası bakış açısıyla kullanarak günlük hayattaki problemlere çözümler oluşturma metodu ile öğretmenlerin öğrencilerine eğitim vermesi anlaşılmaktadır. STEM Eğitimi; üretim, buluş yapma, bilgi ve becerilerini kazandırmayı hedefliyor. STEM Eğitimi almış bireylerin, iş dünyasına girdiklerinde de bu becerileri sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmesi ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı vermesi bekleniyor. STEM Eğitimi dünyada okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul ediliyor.

Teknolojik dönüşümün önemli bir rol oynadığı günümüz dünyasında üretken, girişimci ve buluş odaklı eğitim büyük önem taşımaktadır. STEM eğitiminin, disiplinler arası bakış açısı geliştirmesi, teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesine yardımcı olması, eleştirel düşünmeyi teşvik etmesi ve problem çözme becerilerini kazandırması nedeniyle eğitimin niteliğini geliştirmenin yanında iş dünyasının beklentilerine de cevap teşkil etmektedir.

STEM Eğitimi Neden Önemlidir?
Mevcut meslekler otomasyon teknolojilerini oluşturan cihazlar ve icatlar sebebiyle ortadan kalkmakta ve bu teknolojik gelişmeler sonucunda her gün yeni meslekler ortaya çıkmaktadır.
Teknolojideki sürekli ilerlemeler, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını ve ortamlarını her gün değiştirmektedir. Öğrenciler tarafından STEM eğitimi aracılığıyla geliştirilen beceriler, onların okullarında ve meslek hayatlarında başarılı olmalarını sağlamaktadır
STEM felsefesi; araştırarak, problem çözerek ve sorular sorarak öğrenen okul öncesi dönemi çocuklarının birer araştırmacı olarak doğduğunu savunmaktadır. Dahası, programlar; model açısından sarmal yaklaşımdadır. Gelişim düzeyleri, ilgi alanları ile ihtiyaçlarına göre; tüm alanlarda çocukları geliştirmeyi amaçladığından dolayı, ilerleyici bir özelliğe sahiptir. Benzer bir şekilde, gelecekteki anlayışları belirlemek için; önbilgilere dayanan hiyerarşik yapılar da, STEM konuları için bir temel oluşturmaktadır.

GLOBAL DÜNYADA STEM

STEM eğitim yaklaşımı yıllardır Amerika ve Avrupa’da bir çok ülkenin müfredatının şekillendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu yaklaşım Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da benimsenmekte, bu yaklaşıma katkı sağlayan çeşitli projeler de YEĞİTEK öncülüğünde desteklenmektedir. Bu eğitimin genel müfredata uygun hale gelmesinin ülkeler için en büyük önemi bilim ve teknoloji alanında güçlü bir altyapı kurarak üreten, geliştiren, geleceğe yön veren yeni nesiller oluşturmaktır.

 

 

Kaynak:  2023’e Dogˆru Tu¨rkiye’de STEM Gereksinimi Raporu

MEDYA MERKEZİ